Indeling Kavel

Voorbeeld

Op het kavel worden één of twee bouwvolumes gerealiseerd.
variant 1 : het woongebouw aan een kant met bijvoorbeeld aan de andere kant het “werk” programma in de vorm van een kas.
variant 2 : het woon/werkgebouw met kas en dakterras op het dak aan de oostzijde, zodat er zoveel mogelijk tuin kan zijn. Een scherm met glas en veel planten aan de westkant.

De tuin, de begane grond en het dakterras met kas zijn voor collectief gebruik. Wij denken aan een fietsen berging, technische ruimte, wasmachine ruimte, eetkeuken, logeerruimte, atelier, multi-functionele (yoga-meditatie) ruimte. Het doel is om een zogenoemd Actief Gebouw te maken met een optimaal comfort voor de bewoners en een positieve invloed op het milieu en de omgeving.

Zie het boekwerk voor meer informatie : CapeBotanica Boekwerk.pdf

Het terrein zal worden vormgegeven als tuin, door fijn grind als bodembedekker toe te passen en bomen en struiken te planten. Er wordt een daktuin met een moestuin aangelegd voor gemeenschappelijk gebruik. Ook in en naast de kas wordt een moestuin aangelegd.


De ruimten worden casco aangeboden, zodat bewoners naar eigen inzicht keuken en sanitair kunnen plaatsen.

Het gebouw heeft een warme en vriendelijke uitstraling. Er zijn lichthoven zodat de verdiepingen visueel met elkaar verbonden zijn en de kern van het gebouw van daglicht wordt voorzien.

De woonvoorziening is helder van opzet met een fijnmazig systeem van doorzichten en ontmoetingsplekken.


Flexibiliteit

Per verdieping kunnen er 8 wooneenheden van ca. 30 m2 GBO, twee appartementen van ca. 127 m2 GBO of één groot appartement worden gerealiseerd en allerlei varianten.

Uitvoering = Samenwerken

Het is de visie van Cape Botanica om in de uitvoering zoveel mogelijk samen te werken met de buren. Deze samenwerking zou kunnen gaan om de fundering, de zijmuren en de tuinen, maar ook wat betreft de gevels en materialisering. De planning kan daarop worden aangepast.