Missie Cape Botanica:

Natuurlijk wonen in Amsterdam

Visie

Wij, toekomstige bewoners van het centraal wonen project Cape Botanica, Natuurlijk Wonen in Amsterdam Noord, hebben een vereniging opgericht met als doel: Het ontwikkelen, bouwen en beheren van een woon- werkvoorziening voor een gemeenschap van bewoners. Wij zoeken naar een combinatie van goed wederzijds sociaal contact en onderlinge betrokkenheid. De groep wil een voorbeeldfunctie zijn op het gebied van duurzaam leven in sociale verbondenheid. Zij wil een pioniersfunctie vervullen in de transformatie van een industriegebied naar een duurzame leefomgeving met ruimte voor Urban Gardening. Een groene oase creëren in de stad, een fijne plek waar kinderen kunnen spelen.
Het project bevat koopwoningen, die ook verhuurd kunnen worden, in verschillende afmetingen voor allerlei soorten huishoudens. De bewoners kiezen er bewust voor om naast elkaar te wonen en beschikken daartoe over een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, maar hebben tevens de beschikking over een complete, zelfstandige woning. Iedereen kan zo voor zichzelf de juiste balans zoeken tussen ‘privé’ en ‘samen’.
Het uitgangspunt is dat alle bewoners actief in het project participeren. De vereniging heeft een bestuur en houdt regelmatig vergaderingen. Wij dragen gezamenlijk de zorg voor het beheer en onderhoud van het complex. Dit betekent onder andere het onderhouden van de tuin, de gemeenschappelijke ruimten, feesten organiseren en deelnemen aan de vereniging. Er is een commissie voor de externe ‘public relations’ en de woningvoordracht. Verder heeft ieder zijn eigen zelfstandige huishouden.

Strategie

De bewoners willen het gebouw met elkaar bewonen en sommige elementen met elkaar delen met oog voor elkaar en respect voor ieders privacy. Samen kunnen we immers een grotere bijdrage leveren aan onze omgeving en de aarde, dan alleen. Delen levert ook voor het individu meer op. Noodzakelijke activiteiten t.b.v. de woon/werkvoorzieningen (o.a. beheer en onderhoud) worden in gezamenlijk overleg en in gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. Hierdoor kunnen de kosten laag blijven. Er wordt een beheer –en onderhoudsplan opgesteld, zowel voor de korte- als de lange termijn. Activiteiten t.b.v. duurzaamheid, educatie, creativiteit, ondernemerschap en ontspanning kunnen door bewoners op eigen initiatief worden voorgedragen en na gezamenlijk overleg worden uitgevoerd.

Cape Botanica is voor mensen duurzaam omdat:

 • De bewoners gemeenschappelijke ruimten en functies willen delen om elkaar te ontmoeten en/of activiteiten te ondernemen. Hierbij wordt gedoeld op faciliteiten voor:
 • duurzame activiteiten – bijv. duurzame moestuin, afvalscheiding, biovergister, autoshare, wateropvang, was- en schoonmaakmiddelen,
 • educatie – educatie en voorlichting, open dagen, rondleidingen.
 • creatieve activiteiten: muziekavonden organiseren, Beeldende Vorming, workshops,
 • ondernemerschap – kleinschalig ondernemerschap (lokaal en op duurzame leest geschoeid) weggeefwinkel, voedsel, kleding, huisraad, gezamenlijk eten met buurtgenoten, werken aan huis.
 • ontspanning – feesten, dansen, gezamenlijk eten, sport (tafeltennis, tafelvoetbal, meditatie, yoga.)
 • Initiatieven van bewoners om duurzaamheid in het complex te bevorderen worden aangemoedigd.
 • Het gebouw levensloopbestendig is, voor wat betreft de algemene ruimten. In de appartementen moeten de bewoners daar zelf zorg voor dragen. Het gebouw voldoet uiteraard aan de eisen van het Bouwbesluit. Inpassing van Domotica is wenselijk, ook voor de energiehuishouding. In het hele gebouw is wifi aanwezig.

Doelstellingen Active House ( naast milieukaart +)

 • Gezond en comfortabel binnenklimaat
 • (de)centrale energieopwekking
 • energieneutraal of energie opleveren
 • ingepast in de leefomgeving: het gebouw zou een bijdrage moeten leveren aan de omgeving
 • innovatie van het bouwproces

Cape Botanica is duurzaam voor de omgeving omdat:

 • De bewoners door het ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van het gebouw en de tuinen keuzes maken die ecologisch verantwoord zijn.
 • De bewoners kiezen voor een duurzame levenswijze: hun vraag naar energie en water beperken, hun consumptie beperken, bijvoorbeeld gereedschap delen, afval scheiden, een elektrische auto en boot delen, de omgeving zo min mogelijk vervuilen en zo meewerken aan een beperkte footprint.
 • De creativiteit van haar bewoners stimuleert om nieuwe duurzame projecten te ontwikkelen.
 • De bewoners een bijdrage willen leveren aan buurtbewoners en ze uitnodigen bij hun activiteiten.

Cape Botanica is economisch duurzaam omdat:

 • Bij het ontwerp, de bouw, het beheer en onderhoud van het gebouw, goed wordt gelet op materiaalbesparing en kostenbeheersing.
 • Cape Botanica wordt gerealiseerd volgens het principe van het Active House. Er zal ruimschoots voldaan worden aan de milieu+ kaart zoals gesteld door de Gemeente. Energiekosten zullen tot een minimum beperkt worden.
 • Het duurzame karakter van het gebouw en de bewoners zorg dragen voor een duurzaam en energiezuinig beheer en onderhoud.
 • Door het samen gebruiken van voorzieningen en functies, zoals bijvoorbeeld auto’s, wifi, wasruimte, een bootje, logeerruimte, meditatie/ muziekruimte en een tuin, creëren de bewoners meer toegevoegde waarde en wordt het complex meer waardevol.